Tag temperaturen på dit arbejdsliv

 
Altid
Ofte
Sommetider
Sjældent
Aldrig/næsten aldrig
Er du glad for at gå på arbejde?
Efter weekenden? Efter ferier?
Oplever du mening i dit arbejde?
Er du engageret i dit arbejde?
Synes du, at du opnår gode resultater i dit arbejde?
Oplever du, at dit arbejde har betydning for din arbejdsplads?

Spørgsmål om dine arbejdsopgaver

 
Altid
Ofte
Sommetider
Sjældent
Aldrig/næsten aldrig
Har du indflydelse på tilrettelæggelsen af dit arbejde?
Har du indflydelse på indholdet i dine arbejdsopgaver?
Får du nok faglige udfordringer i dit arbejde?
Kan du nå dit arbejde indenfor rimelig tid?
Kan du opfylde de krav der stilles til dig?
Er du glad og tilfreds med dine arbejdsopgaver?

Spørgsmål om dit forhold til dine kolleger

 
Altid
Ofte
Sommetider
Sjældent
Aldrig/næsten aldrig
Har du gode relationer til dine nærmeste kolleger?
Har du gode relationer til øvrige kolleger?
Får du støtte fra kolleger, når du har brug for det?
Giver du dine kolleger støtte?
Får du anerkendelse fra dine kolleger?
Oplever du tillid fra dine kolleger?

Spørgsmål om dit forhold til din chef/ledelsen


 
Altid
Ofte
Sommetider
Sjældent
Aldrig/næsten aldrig
Får du støtte fra din chef, når du har brug for det?
Har du en god relation til din chef?
Bliver du anerkendt af din chef?
Er der tillid fra ledelsens side?
Oplever du retfærdighed på din arbejdsplads/din afdeling?
Er der en klar og tydelig ledelse?